سر خط خبرها

جلسه بررسی طرح ارتقاء ظرفیت ایستگاه های انتقال آب از سد چم گردلان به شهر ایلام با حضور مدیرکل دفتر نظارت بر بهره برداری آب شرکت مهندسی آبفای کشور برگزار گردید

بررسی طرح ارتقاء ظرفیت ایستگاه های انتقال آب از سد چم گردلان به شهر ایلام و اجرای طرح اضطراری آبرسانی به شهر ملکشاهی در جلسه ای با حضور مدیرکل دفتر نظارت بر بهره برداری آب شرکت مهندسی آبفای کشور، مدیر

بررسی طرح ارتقاء ظرفیت ایستگاه های انتقال آب از سد چم گردلان به شهر ایلام و اجرای طرح اضطراری آبرسانی به شهر ملکشاهی در جلسه ای با حضور مدیرکل دفتر نظارت بر بهره برداری آب شرکت مهندسی آبفای کشور، مدیرعامل شرکت، معاونین، مدیران، کارشناسان و مهندسین مشاور  در محل سالن جلسات شرکت بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان، با حضور  مدیرکل دفتر نظارت بر بهره برداری آب شرکت مهندسی آبفای کشور و کارشناسان آن دفتر، مدیرعامل شرکت، معاونین، مدیران، کارشناسان و مهندسین مشاور بررسی های میدانی از ایستگاههای انتقال آب از سد چم گردلان بعمل آمد.

سپس در سالن جلسات شرکت آب و فاضلاب استان ایلام، با حضور کلیه اعضا مطالعات انجام شده مورد بررسی و ارزیابی واقع شد و پس از یادآوری نکات مورد نیاز و رعایت همه جوانب فنی و اجرایی طرح مورد نظر مورد تصویب واقع گردید.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان ایلام در این جلسه با اشاره به پیچیدگی پروژه، کوهستانی بودن منطقه  و سختی اجرای آن رعایت تمامی جوانب با استفاده از توان و پتانسیل موجود در شرکت و همراهی و همکاری مشاور را خواستار شد.  

مدیرعامل شرکت آبفای ایلام در خصوص اجرای طرح اضطراری آبرسانی به شهر ملکشاهی نیز بیان کرد: این طرح با سرعت در حال انجام است که در صورت تامین بموقع اعتبارات بزودی وارد  مدار بهره برداری خواهد شد.

مدیر کل دفتر نظارت بر بهره برداری آب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور نیز در این نشست با اشاره به اهمیت و مشکلات اجرای دو طرح آبرسانی انتقال آب از سد ایلام و پروژه آبرسانی اضطراری به شهر ملکشاهی بر مستند سازی و اطلاع رسانی بموقع و دقت در انجام کار  تاکید  نمودند.