برگزاری جلسه مدیرعامل شرکت آبفای استان ایلام با همکاران معاونت خدمات مشترکین و درآمد

بررسی راهکارهای شناسايي و برخورد با انشعابات غيرمجاز .افزایش درآمد شرکت و وصول مطالبات معوقه، تکریم ارباب رجوع ، گزارش مستمر و بروز کارهای انجام گرفته توسط پلیس آب از جمله موضوعاتی بود که جلسه مدیر

بررسی راهکارهای  شناسایی و برخورد با انشعابات غیرمجاز .افزایش درآمد شرکت و وصول مطالبات معوقه، تکریم ارباب رجوع ، گزارش مستمر و بروز کارهای انجام گرفته توسط پلیس آب  از جمله موضوعاتی  بود که جلسه مدیرعامل شرکت با همکاران معاونت خدمات مشترکین و درآمد  و تمور حقوقب شرکت مطرح گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان ایلام، مدیر عامل شرکت  در این جلسه ضمن خوشامدگویی به حاضرین، از تلاش ها و زحمات همکاران در راستای خدمت رسانی به مردم تقدیر و تشکر نمودند .

دکتر نوراله تیموری گفت امید است با برنامه ریزی کارشناسی و تلاش همه همکاران شهر ایلام و بطور خاص کارکنان امور مشترکین شاهد بهبود وضعیت وصول مطالبات که منجر به بهبود کیفیت خدمات مشترکین خواهد شد، باشیم .

در ادامه جلسه، مهندس دادگر معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت نیز به ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته و وضع موجود و همچنین اهداف پیش رو در سال جاری با ارائه تحلیلی  از فرآیند کار پلیس آب ، بر نتیجه این فعالیت در راستای مدیریت مصرف و جریمه مصارف غیرمجاز تاکید نمود.

در پایان این نشست، جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد و حاضرین به بیان نظرات و پیشنهادات خود پرداختند و مدیرعامل شرکت هم به سوالات آنها پاسخ مناسب ارائه دادند.

 مهندس حسنی قائم مقام شرکت نیز در راستای شناسایی و برخورد با انشعابات غیرمجاز خانه باغ ها  به ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات پرداختند.