جلسه معاون منابع انسانی شرکت آب و فاضلاب استان ایلام با شرکت های بیمه گر "رازی" ،"آتیه سازان حافظ" و شرکت بیمه ای "نوین"

به منظور بررسی و انتخاب شرکت بیمه گر در صنعت آب و برق استان، معاون منابع انسانی و تحقیقات شرکت آبفای استان ایلام، در جلساتی جداگانه با شرکت های بیمه گر "رازی"،"آتیه سازان حافظ" و

به منظور بررسی و انتخاب شرکت بیمه گر در صنعت آب و برق استان، معاون منابع انسانی و تحقیقات شرکت آبفای استان ایلام، در جلساتی جداگانه با شرکت های  بیمه گر "رازی"،"آتیه سازان حافظ" و شرکت بیمه ای "نوین"( اعلام شده از طریق مادر تخصصی برای عقد کارکنان درمان و عمر و حادثه وزارت نیرو) به بحث و گفتگو پرداختند.

 به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان ایلام، مهندس ملکیان،معاون منابع انسانی شرکت، در این جلسات که مدیر امور کارکنان، رئیس اداره رفاه شرکت آبفا استان،  مسئول درمان  شرکت آب منطقه ای و شرکت توزیع برق استان نیز حضور داشتند،  هدف از برگزاری این نشست ها را بررسی لازم و جمع بندی گزارش ها در خصوص انتخاب شرکت بیمه گر و بهبود سطح ارائه خدمات به شاغلین و بازنشستگان صنعت آب و برق دانستند.

وی با اشاره به انتظارات و درخواستهای شرکت های صنعت آب و برق استان، افزود: در این جلسات،  ارائه خدمات برای حدود 2000 دفترچه همکاران شاغل و بازنشسته صنعت آب و برق انجام شده است.

معاون منابع انسانی شرکت آب و فاضلاب ایلام گفت: تسریع و کاهش مدت انتظار پرداخت خسارت درمان کارکنان شاغل و بازنشسته، ارائه خدمات جدید و بهینه تر برای رفاه حال کارکنان و خانواده آنان و.....را از جمله انتظارات شرکت های صنعت آب و برق است از شرکت های بیمه گر است.

در ادامه جلسات، نمایندگان شرکت  بیمه گر  مذکور، با تشریح فعالیت های بیمه ای و نحوه خدمات رسانی، مطالبی را ، به سمع و نظر حاضرین رساند.