صورت های مالی تملک دارائی سرمایه ای مربوط به سال 98 شرکت های آبفای شهری و روستایی استان ایلام به تصویب رسید

جلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام در خصوص صورت های مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای شرکت آب و فاضلاب روستایی و شهری برای سال 1398 برگزارو صورت های مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای شرکت های

جلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام در خصوص صورت های مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای شرکت آب و فاضلاب روستایی و شهری برای سال 1398 برگزارو صورت های مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای شرکت های آبفای شهری و روستایی استان ایلام  بدون بند حسابرسی مورد تصویب قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان ایلام، جلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام در خصوص صورت های مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای شرکت آب و فاضلاب شهری و روستایی  استان ایلام برای سال 1398، به ریاست مهندس خشایی، معاون برنامه ریزی و اقتصادی شرکت مهندسی آبفای کشور و با حضور زینی وند نماینده استانداری، دکتر تیموری، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان، اعضاء هیات مدیره، حسابرس قانونی، معاونین و مدیران مربوطه شرکت در روز  چهار شنبه مورخ  9/4/1400 از طریق ویدئوکنفرانس در محل شرکت آب و فاضلاب استان با شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور برگزار گردید و صورت های مالی هر دو شرکت مورد تصویب قرار گرفت.

در ابتدای این جلسه دکتر تیموری، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت  آب و فاضلاب استان ایلام ، گزارشی از فعالیت‌های انجام شده در سال 98  شامل  ارائه  صورتهای مالی سال 98 ، اطلاعات بهره برداری تاسیسات آب و فاضلاب، مهندسی، توسعه و بهسازی تاسیسات، منابع انسانی و... اراه نمودند

در ادامه  این جلسه گزارش حسابرسی توسط نماینده سازمان حسابرسی قرائت گردید و صورت های مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای شرکت های آبفای شهری و روستایی استان ایلام  بدون بند حسابرسی مورد تصویب قرار گرفت.

در پایان این جلسه، مهندس خشایی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی و عضو هیئت مدیره شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور که ریاست مجمع عمومی را برعهده داشت از تلاش های صورت گرفته توسط مدیریت و کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان ایلام  در خصوص عملکرد مطلوب شرکت و اعضای هیئت مدیره و دست اندر کاران، تشکر و قدردانی نمود و بر لزوم ارائه راهکارهای لازم جهت بهبود عملکرد و خدمات مطلوب آبرسانی به مردم فهیم استان ایلام تاکید کرد.