سر خط خبرها

با حضور شرکت آب و فاضلاب استان ایلام مانور مقابله با مخاطرات سیل در شهرستان پل دختر استان لرستان برگزارشد

مدیر عامل شرکت آبفا استان ایلام گفت: مانور تمرینی_ آموزشی مقابله با مخاطرات سیل به میزبانی صنعت آب و برق استان لرستان و با مشارکت استان های ایلام و خوزستان و کرمانشاه در منطقه گل گل شهرستان پل دختر بر

مدیر عامل شرکت آبفا استان ایلام گفت: مانور تمرینی_ آموزشی مقابله با مخاطرات سیل به میزبانی صنعت آب و برق استان لرستان و با مشارکت استان های ایلام و خوزستان و کرمانشاه در منطقه گل گل شهرستان پل دختر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان ایلام، دکتر نوراله تیموری  ضمن بیان این خبر، تصریح نمود:  مانور تمرینی_ آموزشی منطقه جنوب غرب وزارت نیرو با هدف مواجهه با سیل و آسیب های پس از آن در حوزه آب و برق به میزبانی صنعت آب و برق استان لرستان، در روز  ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۰ با مشارکت استان های جنوب غربی کشور در شهرستان پل دختر برگزار شد.

وی افزود: در این مانور اکیپ هایی از شرکت های آبفا و توزیع برق استان های کرمانشاه، ایلام و خوزستان به عنوان استان های یاری رسان به استان لرستان شهرستان پل دختر اعزام شدند.

تیموری  اظهار داشت: شرکت آبفا استان با اعزام سه اکیپ واکنش سریع متشکل از نیروهای متخصص و با تجربه و سه خودرو عملیاتی ، سه خودرو کمکدار فرماندهی و یک خودرو پشتیبانی و خدمات ، بعنوان استان معین  در این مانور مشارکت نمود .

ایشان در ادامه افزودن مطابق سنایور مانور تاسیسات زیر بنایی آب شرب شهر پلدختر در اثر سیل در ۵ نقطه آسیب شدید دیده و آب شهر قطع شده بود که  تیم های واکنش سریع این شرکت با رفع  حوادث قطعی برق چاه شماره یک گل گل ، مهار و خنثی سازی نشت گاز کلر  و پایش کیفیت آب شرب و آبرسانی سیار بیشترین نقش را مانور ایفا نمود .

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان ضمن مفید و سازنده دانستن این مانور که با هدف تمرین و ایجاد آمادگی و  سنجش میزان توان سازمان های خدمات رسان در شرایط بروز حادثه و ارتقاء توان آمادگی در مقابله با وقوع سیل احتمالی، با توجه به واقع شدن در آستانه فصل پاییز و شروع زمان بارندگی ها انجام شد، گفت: در این مانور علاوه بر شناسایی نقاط قوت و ضعف دستگاههای اجرای خدمات رسان توان نیروهای عملیاتی این سازمانها نیز در مواجهه با حوادث محتمل سنجیده شد.