سر خط خبرها

اعضای جدید شورای اسلامی کار شرکت آب و فاضلاب استان ایلام انتخاب شدند

سیزدهمین دوره انتخابات اعضای شورای اسلامی کار شرکت آب و فاضلاب استان ایلام برگزار و اعضای آن مشخص شدند. به گزارش روابط عمومی شرکت آبفا استان ایلام، سیزدهمین انتخابات شورای اسلامی کار شرکت آب و فاضل

سیزدهمین دوره انتخابات اعضای شورای اسلامی کار شرکت آب و فاضلاب استان ایلام برگزار و اعضای آن مشخص شدند.

به گزارش روابط عمومی شرکت آبفا استان ایلام، سیزدهمین انتخابات شورای اسلامی کار شرکت آب و فاضلاب استان ایلام با استقبال چشمگیر کارکنان و با حضور نماینده اداره کار و رفاه اجتماعی استان و ناظرین در نماز خانه شماره 1 و 2 ستاد شرکت و ساختمان ناحیه یک و دو آبفای شهر ایلام برگزار شد.

براساس این گزارش در این رای گیری چهار نفر به عنوان عضو اصلی و سه  نفر علی البدل انتخاب شدند.

که به ترتیب آقایان فرزاد هواسی، رضا جمالوندی، یعقوب صیدی، حسین مال اندیش، به عنوان اعضاء اصلی و آقایان ذبیح الله رستمی،مهرشاد سلیمانی و ابراهیم نور بخش نیز به عنوان عضو علی‏ البدل به مدت 2 سال به عنوان اعضای جدید شورای اسلامی کار شرکت آبفای استان ایلام انتخاب و معرفی شدند که از سوی اداره تعاون کار و امور اجتماعی حکم آنها صادر می شود.

لازم به ذکر است شورای اسلامی کار به عنوان نمایندگان کارگران وظیفه دفاع از حقوق قانونی کارگران هر دستگاه را به عهده دارند.